Uppstartsplanering

Inför en uppstart finns det mycket att tänka på. Gäller det livsmedelshantering så är det inte bara din affärsmodell och det praktiska arbetet, utan även en hel del lagstiftning att ta hänsyn till. Vi hjälper dig som vill starta någon form av livsmedelsrelaterad verksamhet, så att ni får bra koll på vilka regler som gäller får en struktur för hur ni ska följa dem.

En uppstartsplanering innehåller vanligtvis följande delar:

  • Personligt besök. Vi kommer ut till er för att få en personlig kontakt och se verksamhetens förutsättningar.
  • Allmän rådgivning. Vi hjälper dig med rådgivning runt grunderna i livsmedelsfrågor, som hygien, kvalitetsarbete, lagstiftning, skadedjur samt går igenom vilka tillstånd som kan behöva sökas.
  • Planering och utformning av livsmedelslokaler. Vi hjälper dig inför val eller utformning av lokal för verksamheten. Finns redan lokaler tittar vi/jag på dem, går igenom vad som behöver göras för att motse dagens lagkrav och diskuterar olika möjligheter.

För vem? Uppstarshjälpen passar alla verksamheter från småskalig livsmedelsproduktion på gård, slakterier och styckanläggningar, till restauranger, butiker och caféer.

Paketpris: från 1.500 kr exkl moms.

Komplettera gärna med

Ansökningar och kontakter, Pris: från 700 kr exkl moms.

Årsavtal, Pris: från 3.500 kr exkl moms.

Egenkontrollprogram, Pris: från 5.000 kr exkl moms.