Rådgivning

Det kan finnas många tillfällen när du driver en livsmedelsverksamhet när du vill ha råd och stöd. Kanske behöver du hjälp att tolka hur lagstiftningen påverkar dig. Kanske har du funderingar inför eller efter en inspektion.

Exempel på områden för rådgivning:

  • Allmän rådgivning. Vi hjälper dig med rådgivning runt grunderna i livsmedelsfrågor, som hygien, kvalitetsarbete, lagstiftning, skadedjur samt går igenom vilka tillstånd som kan behöva sökas.
  • Planering och utformning av livsmedelslokaler. Vi hjälper dig inför val eller utformning av lokal för verksamheten. Finns redan lokaler tittar vi på dem, går igenom vad som behöver göras för att motse dagens lagkrav och diskuterar olika möjligheter.
  • Rådgivning inför IP certifiering. Vi hjälper dig som vill uppgradera ditt livsmedelsföretag med IP certifiering att kunna förstå och motsvara de krav som ställs för en certifiering.
  • Rådgivning för primärproducenter. Lagstiftning runt livsmedel innefattar nu även produktionen på gården. Vi går igenom vilka regler som finns för mjölkrum, lagring av potatis, bär mm eller utrymmen för lagring av spannmål, som tex torken och skördetröskans behållare.

För vem? Från större livsmedelsindustrier, slakterier och styckanläggningar till mindre restauranger och caféer samt gårdar.

Pris: från 1.500 kr exkl moms.

Komplettera gärna med

Ansökningar och kontakter, Pris: från 700 kr exkl moms.

Årsavtal, Pris: från 3.500 kr exkl moms.