Provtagningar

Behöver du provtagning för att säkerställa hygien- och kvalitetskrav så hjälper vi dig. Vi kanbåde hjälpa till med utformning av provtagningsprocessen och själva utförandet.

Exempel på provtagningar:

  • Vattenprover. Provtagning av olika typer av vatten.
  • Livsmedel. Utformning och provtagning av livsmedel och köttprodukter.
  • Rengöringsprover. Besök med rengöringsprover på plats med ATP-mätare, som ger svar på 15 sekunder.

För vem? Från större livsmedelsindustrier, slakterier och styckanläggningar till mindre restauranger och caféer, som producerar mycket egen mat, har eget vatten eller vill vara säkra på hygienen.