Egenkontrollprogram

Vi hjälper dig med framtagning av egenkontrollprogram och utbildning av ansvarig personal som gör personalen delaktig och insatt i arbetet med egenkontrollen.

Framtagning av egenkontrollprogram innehåller vanligtvis följande delar:

  • Personligt besök. Vi/Jag kommer ut till er för att få en personlig kontakt och se verksamhetens förutsättningar.
  • Utformning av egenkontrollprogram. Du får hjälp att ta fram ett egenkontrollprogram och HACCP-plan som är utformad för verksamheten.
  • Utbildning inom egenkontroll. De som är ansvariga för egenkontrollen är med under utformandet och får samtidigt utbildning i grundförutsättningar och HACCP samt enklare mikrobiologi, allergener och hygiensäkring.
  • Intyg. Delaktig personal får intyg på utbildningen.

För vem? Från större livsmedelsindustrier, slakterier och styckanläggningar till mindre restauranger och caféer.

Paketpris: från 5.000 kr exkl moms.

Komplettera gärna med

Årsavtal, Pris: från 3.500 kr exkl moms.