Kötthantering

Hela processen från hantering av djuren till konsumtionsfärdig produkt på påverkar hur köttkvaliteten kommer bli. Vi informerar och utbildar i hur hanteringen i de olika stegen påverkar slutresultatet.

Exempel på delar vi kan informera eller utbilda inom:

  • Hur hantering av djuren under deras levnad påverkar köttets kvalitet.
  • Uppfödning, ras, kön – hur påverkar det köttet?
  • Hanteringen av djuret vid slakt – hur påverkar den köttets kvalitet?
  • Varför möra och hur?
  • Kött från andra länder eller svenskt – vad är skillnaden?
  • Vad får man göra och vart?
  • Blir vi konsumenter lurade? Vad ska vi se upp med?
  • Djurhantering – hur fungerar djuren?

Pris: från 7.000 kr exkl moms.